Enhetsprofil

Forskning

Verksamheten är inriktad mot bl a följande områden. Analys: Ordinära och partiella differentialekvationer, mikrolokal analys, matematiska problem i fysiken, komplex analys, potentialteori, funktionalanalys, interpolationsteori, olineära dynamiska system, gaugeteori, konvexitetsteori, approximationsteori. Algebra: Liealgebra, konform fältteori, ringteori, talteori, datoralgebra. Geometri: Differentialgeometri. Tillämpningar: Teoretisk geodesi, matematisk processmodellering. Bildanalys: Datorseende, bildbehandling, tomografi. Tillämpningar inom medicin, robotik, fotogrammetri, fordonsnavigering. Matematisk statistik, teori: dynamiska stokastiska grafer, extremvärdesteori, Markovprocesser, Monte Carlo-baserad inferens, partiellt observerade stokastiska system, spatial statistik och statistisk bildanalys, statistisk signalbehandling, stokastiska differentialekvationer. Matematisk statistik, tillämpningar: biostat

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren