Centrum för Öresundsstudier (CORS)

 • Besöksadress

  Helgonavägen 3

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 2074

  220 02 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Centrum för Öresundsstudier (CORS) är en nätverksorganisation som fokuserar på att skapa möten både mellan forskare och mellan forskare och aktörer utanför universitet. Centrum för Öresundsstudier arbetar för samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande Öresundsregionen, gränsstudier och regionstudier. Centrum för Öresundsstudiers nätverksarbete har olika former, exempelvis: Seminarier, workshops och konferenser; Bokutgivning; Tidskriftsutgivning; Forskningsprojekt.

Forskning

Centrum för Öresundsstudier fokuserar på gränsregioner och i synnerhet på Öresundsregionen. Öresundsregionen är en transnationell region, det vill säga en region som består av och påverkar mer än ett land, och vi använder Öresundsregionen som en empirisk undersökningsyta för att testa hur olika gränser tar sig form just här. Utifrån idén om gränsen som både en barriär och en motor är centrumbildningen en plattform för kritiska diskussioner i frågor som är relevanta för en rad olika transnationella processer, till exempel migrationsmönster, miljö- och klimatfrågor, identitet och politik, kulturarv och teknik.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren