Centrum för Öresundsstudier (CORS)

Enhetsprofil

Beskrivning

Centrum för Öresundsstudier (CORS) är en nätverksorganisation som fokuserar på att skapa möten både mellan forskare och mellan forskare och aktörer utanför universitet. Centrum för Öresundsstudier arbetar för samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande Öresundsregionen, gränsstudier och regionstudier. Centrum för Öresundsstudiers nätverksarbete har olika former, exempelvis: Seminarier, workshops och konferenser; Bokutgivning; Tidskriftsutgivning; Forskningsprojekt.

Forskning

Centrum för Öresundsstudier fokuserar på gränsregioner och i synnerhet på Öresundsregionen. Öresundsregionen är en transnationell region, det vill säga en region som består av och påverkar mer än ett land, och vi använder Öresundsregionen som en empirisk undersökningsyta för att testa hur olika gränser tar sig form just här. Utifrån idén om gränsen som både en barriär och en motor är centrumbildningen en plattform för kritiska diskussioner i frågor som är relevanta för en rad olika transnationella processer, till exempel migrationsmönster, miljö- och klimatfrågor, identitet och politik, kulturarv och teknik.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren