Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet

 • Besöksadress

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Centrum för handelsforskning, LU, Box 7080

  220 07 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Centrum för handelsforskning vid Lund universitet etablerades 2014 och är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass med fokus på handel. Centret är en nätverksorganisation som arrangerar forskningsseminarier och workshops samt stöttar nätverkande och ansökningar om forskningsmedel kring handel. Kärnan i satsningen utgörs av ett 60-tal forskare vid tre centrala enheter vid Lunds universitet; Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan samt Campus Helsingborg. Handeln utgör en av Sveriges största arbetsgivare. Den är både en viktig del av näringslivet och av vårt vardagsliv. Handeln sysselsätter ett stort antal människor och svenska hushåll spenderar en betydande del av sin disponibla inkomst i handeln. Samtidigt skapar snabba förändringar i omvärlden ständigt nya utmaningar för både handelsföretag, handelsanställda och kunder inom handeln. Hållbarhet och andra framtidsfokuserade frågor är ytterst viktiga och Centret arbetar aktivt med dessa på många fronter.

Mer om oss

I denna forskningsportal är endast personalen vid Lunds universitet listade. Internationella gästforskare vid Centrum för handelsforskning återfinns på vår hemsida där du även kan hitta filmer och rapporter som sammanfattar våra senaste forskningsresultat.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren