Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

Enhetsprofil

Beskrivning

Certecs verksamhet syftar till att föra samman mänskliga behov med tekniska möjligheter för att underlätta vardagen i hem, i skolor, på arbetsplatser och i samhället. [P] Certec skall arbeta för tekniska lösningar, som kan minska riskerna för arbetsskador göra det möjligt för fler att studera eller arbeta. ge fler möjlighet att bo hemma oavsett ålder eller funktionsnedsättning. [P] Certec skall samtidigt försöka påverka den allmänna tekniska utvecklingen, så att den underlättar för funktionshindrade människor. [P] För att nå dessa mål skall Certec bedriva, initiera och samordna forskning, utveckling, utbildning och information inom habiliterings- och rehabiliteringsteknik vid LTH, agera samarbetspartner till externa uppdragsgivare samt främja nationellt och internationellt erfarenhets-utbyte inom området.

Forskning

Mötet mellan funktionshindrade människors behov, önskningar och drömmar å ena sidan och olika koncept av teknik och pedagogik å den andra är det centrala i Certecs forskning. [BR]Hur påverkas lärande och sökande hos människor med olika funktionshinder av kombinationen informationsteknologi, design och pedagogik? "IT och lärande" i funktionshinderssammanhang är den dominerande forskningsinriktningen på Certec.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • 360-Degree Films for Cognitive Inclusion at Workplaces

  Eftring, H. & Kjellstrand, S., 2022 sep. 2, Transforming our World through Universal Design for Human Development - Proceedings of the 6th International Conference on Universal Design, UD 2022. Garofolo, I., Bencini, G. & Arenghi, A. (red.). IOS Press, s. 127-134 8 s. (Studies in Health Technology and Informatics; vol. 297).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

  Öppen tillgång
 • Augmented reality games for children with cerebral palsy

  Magnusson, C., Rassmus-Gröhn, K. & Lindskog, C., 2022, Pervasive Computing Technologies for Healthcare: 15th EAI International Conference, Pervasive Health 2021, Virtual Event, December 6-8, 2021, Proceedings. Springer, s. 561-567 (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering; vol. 431).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

  Fil
  41 Nedladdningar (Pure)
 • Framväxten av universell utformning – en kulturomdaning

  Hedvall, P-O., 2022 jan. 20, Kunskap för framgångsrik inkludering. Lärandeforum UUA, s. 8-15 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

  Öppen tillgång