• BesöksadressVisa på karta

    Socialhögskolan, Allhelgona kyrkogata 8

    223 62 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningsområdet Barn, unga och familj är ett väletablerat tema inom Socialhögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt inom området fokuserar på barns och ungas levnadsvillkor och vardagsliv, familjer med barn, föräldraskap samt effekter av klass, kön och etnicitet. Jämförande studier görs av familjepolitik, familjepraxis och barnskyddssystem, genomförande och utfall av program för förebyggande och behandling.

Mer om oss

Kontakt: Lina Ponnert

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren