• BesöksadressVisa på karta

    Socialhögskolan, Allhelgona kyrkogata 8

    223 62 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskningsområdet bedriver forskning kopplat till förändringar inom offentlig sektor och civilsamhället med särskilt fokus på välfärdspolitik och socialt arbete. Forskningsprojekt inom området studerar välfärdens förändrade villkor och organisering, samt hur det civila samhället påverkas av och är med och påverkar utvecklingen av välfärdsstaten. Inom området görs också jämförande analyser av civilsamhällen i olika länder och studier kring hur europeisering påverkar det svenska civilsamhället.

Mer om oss

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren