• Telefon+4640337711
 • Besöksadress

  Ruth Lundskogs gata 3, plan 6

  214 28 Malmö

  Sverige

 • Postadress

  Ruth Lundskogs gata 3, plan 6

  214 28 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Infektionssjukdomar är viktiga hot mot folkhälsan i alla delar av världen. Forskning inom vårt område undersöker interaktioner mellan olika mikroorganismer, människans immunsystem och det samhälle vi lever i. Med vår forskning vill vi överföra dessa resultat till bättre strategier för att förebygga och behandla infektionssjukdomar. Våra forskningsprojekt omfattar samarbete med experter inom både kliniska och prekliniska specialiteter, med särskild tyngdpunkt mot mikrobiologi och immunologi. Våra forskningsprojekt är framför allt baserade i Sverige, men också vid en forskningsstation i Etiopien som drivs av vår forskargrupp. Våra huvudsakliga forskningsområden är: 1) luftvägsinfektioner; 2) antimikrobiell resistens; 3) handläggning av svåra infektioner (sepsis); 4) infektioner hos injektionsmissbrukare; 5) hiv och tuberkulos i låginkomstländer.

Forskning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Infektionsmedicin

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren