• BesöksadressVisa på karta

  S:t Johannesgatan 8

  211 46 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Skånes universitetssjukhus, VE Minnessjukdomar

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Vårt mål är att öka kunskapen om demens- och minnessjukdomar - alltifrån uppkomst till behandling. Forskningen omfattar ett flertal diagnoser, bland annat Alzheimers sjukdom, Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom. Markörer och tidig upptäckt av Alzheimer, genom bland annat ryggvätskeprov, är ett styrkeområde där vi uppnått resultat som omsatts i daglig, klinisk användning. Genom innovativ användning av moderna medicinska avbildningstekniker åskådliggör vi minnessjukdomarnas neurologiska förlopp i den mänskliga hjärnan. Kunskapen förs vidare till forskning och utveckling av nya läkemedel samt kliniska prövningar. Vi är en av de drivande krafterna bakom The Swedish BioFINDER Study, som tillkommit för att öka kunskapen om mekanismerna för Alzheimer, Parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar. Utvecklingen av vård i samband med minnessjukdomar rymmer stora möjligheter till förbättringar. Vi utvecklar nya metoder i samarbete med hälso- och sjukvården samt den kommunala omsorgen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Neurologi
 • Neurovetenskaper
 • Cell- och molekylärbiologi

Fria nyckelord

 • Demenssjukdom
 • Alzheimer

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren