• Telefon+4640331542
 • BesöksadressVisa på karta

  Inga Marie Nilssonsgata 53, Wallenberglaboratoriet

  214 28 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Inga Marie Nilssonsgata 53, Wallenberglaboratoriet

  214 28 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Mikrobiologi inom det medicinska området
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Klinisk laboratoriemedicin
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Cancer och onkologi
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Lungmedicin och allergi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren