Klinisk neurogenetik

  • Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Många neurologiska sjukdomar har en genetisk orsak eller påverkas starkt av genetiska faktorer. På VO neurologi och rehabilitationsmedicin vid Skånes Universitetssjukhus undersöker vi patienter med neurologiska sjukdomar avseende genetiska sjukdomsorsaker. Pågående forskningsstudier inkluderar patienter med exempelvis Parkinsons sjukdom, dystoni, ataxi, samt ärftliga former av stroke eller demenssjukdom. Vi tar reda på hur vanligt de kända genetiska formerna av dessa sjukdomar förekommer i Sverige. Syftet med vår forskning är att upptäcka nya sjukdomsorsakande genmutationer och att förstå hur dessa påverkar cellulära mekanismer. Kartläggning av molekylära sjukdomsmekanismen är grunden för att nya, riktade behandlingsoptioner kan utvecklas. Vi utarbetar även moderna genetiska test för användning inom sjukvården och information om genetiska neurologiska sjukdomar till sjukvården, patienter och familjer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Fria nyckelord

  • Parkinsons sjukdom
  • demenssjukdom
  • stroke
  • dystoni
  • ataxi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren