Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Malmö

 • BesöksadressVisa på karta

  SUS Malmö, Carl-Bertil Laurells gata 9, plan 3

  20502 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  Carl-Bertil Laurells gata 9, plan 3

  20502 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Forskargruppen verkar inom ett brett område av klinisk fysiologi, inklusive nuklearmedicin. Flera kliniska forskare bedriver klinisk forskning i samarbete med sjukvården, men också tillsammans med olika delar av Lunds universitet med tonvikt på att utveckla nya diagnostiska tekniker. Vi forskar inom två huvudområden – nuklearmedicin och klinisk fysiologi. Vår forskning inkluderar utveckling av AI-baserade mätningar från bilder kan användas som prognostiska bildbiomarkörer hos patienter med cancer. Andra starka forskningsfält är träningsfysiologi, utveckling av en konceptuellt ny teknik för diagnos av emfysem utvärdering av longitudinella artärväggsrörelser med ultraljud.

Forskning

Per Wollmer är forskargruppsledare för den här forskargruppen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kardiologi
 • Fysiologi

Fria nyckelord

 • Lungfysiologi
 • aerosol
 • fysisk aktivitet
 • lungfunktion

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren