Klinisk strokeforskning

Enhetsprofil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Geriatrik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren