Kliniska studier vid kronisk njursjukdom (CKD)

  • Telefon+4646171682

Enhetsprofil

Forskning

Vi undersöker kliniska konsekvenser av kronisk njursjukdom (CKD) och effekter av fysisk träning, dialysmodalitet och parathyreoidektomi. I RENEXC, en stor randomiserad kontrollerad träningsstudie, undersöker vi långtidseffekter av fysisk träning hos patienter med CKD 3-5. Vi undersöker fysisk funktionsförmåga, kardiovaskulär sjuklighet, livskvalitet, kroppssammansättning och följsamheten till träningsordinationen. I registerstudier (Svenskt Njurregister) undersöker vi dels effekter av olika dialysmodaliteter och dels effekterna av parathyreoidektomi på överlevnad och sjuklighet. Vår förhoppning är att få ökad förståelse för mekanismer som orsakar nedsatt fysisk funktionsförmåga, kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet hos kroniskt njursjuka. Vi samarbetar multiprofessionellt och multidisciplinärt såväl i kliniken som i forskningen. Det medför att vi kan arbeta på flera nivåer samtidigt: epidemiologi, behandling och prevention.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren