Enhetsprofil

Beskrivning

CogComLab är en mångvetenskaplig grupp av forskare, post docs och doktorander i humaniora, samhällsvetenskap och konstnärlig forskning. Gruppen leds sedan 2011 av professor Ingar Brinck vid Filosofiska institutionen.

Forskning och metoder

CogComLab forskar mångvetenskapligt i filosofi, psykologi, kognitionsvetenskap, social robotik och AI, etik, musikpedagogik, konst-hantverk-byggd miljö, fenomenologi. Syftet är att förklara grunderna för människans livsformer och existens och bidra till hållbara lösningar på vår tids komplexa problem. CogComLab närmar sig kognition och kommunikation från kroppsligt, situerat, distribuerat och dynamiskt perspektiv och med komplementära kvalitativa och kvantitativa metoder. Kognition och kommunikation är i lika mån biologiskt, ekologiskt och sociokulturellt betingade.


Analytiska och fenomenologiska filosofiska färdigheter och meta-analys av data, studier, teorier och begrepp sammanförs med laboratorieexperiment, intervjuer, kognitiv modellering, etnografi och observationsstudier.

Pågående forskning

TEMA MÄNNISKA-MATERIAL INTERAKTION, MÄNNISKA-ROBOT INTERAKTION, MÄNNISKA-MÄNNISKA INTERAKTION


ÄMNEN

 • improvisation och expertis i hantverk, teckning, musik, arkitektur, sport, m.m.
 • motorkognition
 • perceptuell närvaro
 • hjärnan, medvetandet och det tänkande jaget
 • normer, tillit, och emotion i sociala sammanhang
 • social kognition och andra-persons etik
 • gemensam uppmärksamhet, dialog och lärande
 • kognitiv modellering och förändring
 • estetisk upplevelse och skapande

Möten

Vi ses fredagar och diskuterar vår pågående forskning.

Samarbeten

Forskning

Vad är det att vara människa? CogComlabbet förenar forskning om social kognition och kommunikation i teoretisk filosofi och utvecklings- och komparativ psykologi i syfte att förklara grunderna för typiskt mänskliga livsformer.

Fria nyckelord

 • kognition
 • kommunikation
 • filosofi
 • psykologi
 • musik
 • interaktion
 • etik
 • konst
 • hantverk
 • sociala robotar

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren