• Besöksadress

    Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Enheten för kognitivsjukdomsforskning är en translationell forskargrupp med fokus på neurodegenerativa och neuropsykiatriska sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom, demens med Lewy-kroppar, Parkinsons sjukdom, frontallobsdemens och depression. Vår forskning är patientnära, vilket möjliggörs då gruppen består av neurobiologer, läkare, statistiker, farmaceuter, sjuksköterskor och sjukgymnaster. Vidare arbetar vi nära Minneskliniken i Malmö och Ängelholm och samarbetar med forskare knutna till både Multipack och LUDC.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren