Enhetsprofil

Forskning

Forskargruppen Kognitiv modellering består av seniorforskare, doktorander och masterstudenter vid Avdelningen för kognitionsvetenskap i Lund.

Det övergripande målet för forskargruppen är att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar.

Vi modellerar olika delar av hjärnan och hur de samverkar när man utför kognitiva uppgifter som exempelvis minnas eller att lära sig något nytt. Speciellt är vi intresserade av hur människors syn, uppmärksamhet och inlärningsförmågor fungerar i hjärnan och hur dessa kan reproduceras i robotar.

Mer information hittar du på vår hemsida:
https://www.lucs.lu.se/lucs-robotics-group/

Du kan också läsa om de andra projekten som pågår under fliken projekt här i forskningsportalen.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren