Kommunikation och kognition

Enhetsprofil

Forskning

Vi vill bidra till funktionell kommunikation hos en- och flerspråkiga individer med funktionsvariation inom områdena tal, språk, röst och hörsel. Vi utvecklar metoder för att förebygga problem och ge hjälp till personer med t ex språkstörning, läs-och skrivsvårigheter, hörselnedsättning, eller röstproblem. Följande frågor är några exempel på frågor vi vill besvara i vår forskning om mänsklig kommunikation och kommunikationsstörningar: Hur upptäcker vi tidigt språksvaga barn som riskerar att få en språkstörning bland en-och flerspråkiga barn? Hur hjälper vi barn lära nya ord i olika åldrar? Varför blir vi hesa och hur läker rösten bäst? Hur kan vi göra det möjligt för barn att orka lyssna och lära i bullriga klassrum? Vad spelar hörsel, språkförståelse, minne, koncentrationsförmåga för roll? Kan lärares röstanvändning och språkstödjande samspel med barnen i klassrummet förbättras? Kan skolbarn lära sig läsa och skriva bättre genom att observera kamrater?

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Hälsovetenskaper

Fria nyckelord

 • Kognition
 • kommunikation
 • lärande
 • lyssnande
 • läs- och skrivsvårigheter
 • språkutveckling
 • språkstörning
 • röstbelastning
 • dysfoni
 • hörselnedsättning
 • rösthälsa

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren