Kommunikation och Samverkan, LTH

Enhetsprofil

Beskrivning

Kommunikationsservice har i uppdrag att arbeta med marknadsföring och kommunikation på Lunds Tekniska Högskola. Prioriterade områden är studentrekrytering, LTH:s hemsidor, press- och medierelationer, LTH-nytt och LUM samt LTH:s informationsdisk på Studiecentrum. Vi finns också tillgängliga som resurs och bollplank i kommunikationsfrågor för LTH:s ledning och medarbetare.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren