Enhetsprofil

Forskning

Forskningsområdet är teoretisk kemi, speciellt kvantkemi: Utveckling av kvantkemisk metodik och datorprogram för kvantkemiska beräkningar. Tillämpningar inom områden som kemiska reaktionsmekanismer, molekylär spektroskopi, fysikaliska egenskaper, intermolekylär växelverkan m.m.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren