• BesöksadressVisa på karta

    Geocentrum II, vån 5, Sölvegatan 12

    223 62 Lund

    Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskning inom beräkningsvetenskap vid CEC kombinerar metodutveckling och ett brett spektrum av tillämpningar för att bemöta forskningsfrågor inom olika områden. Vår forskning bedrivs i flera olika riktningar, främst i samarbete med forskare inom olika discipliner inom naturvetenskap och medicin vid Lunds universitet och på andra lärosäten. Beräkningsmetoder innefattar systemmodellering, maskininlärning, statistisk inlärning, numeriska metoder för snabbare optimering, lösningar för hantering av stora datamängder och nya sätt att utföra beräkningar.

Beskrivning

Beräkningsvetenskap för hälsa och miljö (COSHE) samlar tvärvetenskaplig forskning som utvecklar och använder beräkningsmetoder med tillämpningar inriktade mot att lösa vetenskapliga problem inom områden som rör hälsa och miljö.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren