Datorseende och maskininlärning

Enhetsprofil

Beskrivning

Vi är Avdelningen för Datorseende och Maskininlärning (Math-CVML) vid Matematikcentrum, Lunds Tekniska Högskola. Vi bedriver forskning och undervisning i datorseende och maskininlärning i flera olika former. Huvudsyftet med vår forskning är att bidra till den snabba utvecklingen inom detta fält. Vi strävar efter att utveckla matematiska metoder för att hantera olika utmaningar med ett brett användningsområde, från självkörande bilar till cancerdiagnostik.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • Best Paper Honorable Mention (3DV2024)

    Zhu, Zihan (Mottagare), Peng, Songyou (Mottagare), Larsson, Viktor (Mottagare), Cui, Zhaopeng (Mottagare), Oswald, Martin R (Mottagare), Geiger, Andreas (Mottagare) & Pollefeys, Marc (Mottagare), 2024 mars 19

    Pris: Pris (inklusive medaljer och utmärkelser)