Enhetsprofil

Beskrivning

LU Samverkan ingår i sektion Forskning, samverkan och innovation. Avdelningen samlar medarbetare med olika ämnesbakgrund och kompetens inom samverkan, projektledning och kommunikation för att stödja universitetet i utvecklingen av strategiska samarbeten och samverkansplattformar. Arbetet utförs på uppdrag av universitetsledningen. Avdelningen är en väg in till universitetet för regioner, kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och forskningsfinansiärer som vill samverka med universitetet i större projekt och satsningar.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren