Enhetsprofil

Beskrivning

LU Samverkan ingår i sektion Forskning, samverkan och innovation. Avdelningen samlar medarbetare med olika ämnesbakgrund och kompetens inom samverkan, projektledning och kommunikation för att stödja universitetet i utvecklingen av strategiska samarbeten och samverkansplattformar. Arbetet utförs på uppdrag av universitetsledningen. Avdelningen är en väg in till universitetet för regioner, kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och forskningsfinansiärer som vill samverka med universitetet i större projekt och satsningar.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren