CPUP - barnortopedisk forskningsgrupp

Enhetsprofil

Forskning

CPUP är ett nationellt kvalitetsregister och uppföljningsprogram för personer med cerebral pares (CP) som startade i Lund 1994. Till CPUP rapporteras årligen en mängd information om personens funktion, status och behandling. Registret innehåller således longitudinell information från totalpopulationen barn med CP i Sverige och ett stort antal vuxna. Databasen har under senare år vuxit med cirka 500 personer per år. CPUP används även i Norge, Danmark, Island och Skottland vilket möjliggör internationella jämförelser. Baserat på CPUP genomförs ett flertal doktorandprojekt och enskilda studier där många aspekter av CP analyseras. För mer information se www.cpup.se

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren