CPUP - barnortopedisk forskningsgrupp

Enhetsprofil

CPUP är ett nationellt kvalitetsregister och uppföljningsprogram för personer med cerebral pares (CP) som startade i Lund 1994. Till CPUP rapporteras årligen en mängd information om personens funktion, status och behandling. Registret innehåller således longitudinell information från totalpopulationen barn med CP i Sverige och ett stort antal vuxna. Databasen har under senare år vuxit med cirka 500 personer per år. CPUP används även i Norge, Danmark, Island och Skottland vilket möjliggör internationella jämförelser. Baserat på CPUP genomförs ett flertal doktorandprojekt och enskilda studier där många aspekter av CP analyseras. För mer information se www.cpup.se

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren