• BesöksadressVisa på karta

  EB-blocket, plan 2, Klinisk kemi, SUS

  22185 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vi har beskrivit struktur och funktion av det humana proteinet cystatin C, som bl.a. har till uppgift, att reglera kroppens proteinnedbrytning. Vi har visat, att blodhalten av cystatin C är den bästa markören för njurfunktion (GFR) och att en ny, vanlig, njursjukdom, krympt-por-syndrom, med hög dödlighet, kan påvisas genom att mäta halten i blodet. Vi undersöker nu mekanismen för sjukdomen och hur den kan botas. Vi har fastställt mekanismen, varigenom en mutation i arvsanlaget för cystatin C orsakar en utfällning av proteinet i den form som kallas amyloid. Detta sker bl.a. i hjärnans artärer och orsakar hjärnblödning i unga år. Utfällningar av olika proteiner som amyloid äger rum vid flera vanliga sjukdomar, t.ex. Alzheimers och Parkinsons sjukdom, som därför kallas amyloidos-sjukdomar. Vi utvecklar substanser, som kan motverka sådan proteinutfällning. Vi har utvecklat nya bakterie- och virusdödande substanser, baserade på strukturen av cystatin C, och fortsätter att förbättra dessa.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klinisk laboratoriemedicin
 • Läkemedelskemi
 • Urologi och njurmedicin

Fria nyckelord

 • Amyloidos
 • antibiotika
 • cystatin C
 • cystatiner
 • eGFR
 • estimerat GFR
 • GFR
 • glomerulär filtrationshastighet
 • hjärnblödning
 • kreatinin
 • njure
 • njurfunktion
 • renal

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren