Institutionen för arkeologi och antikens historia

Enhetsprofil

Beskrivning

För vidare information se hemsidan www.ark.lu.se

Forskning

För vidare information se hemsidan www.ark.lu.se

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren