Institutionen för arkeologi och antikens historia

Enhetsprofil

Beskrivning

För vidare information se hemsidan www.ark.lu.se

Forskning

För vidare information se hemsidan www.ark.lu.se

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren