Institutionen för kulturvetenskaper

Enhetsprofil

Beskrivning

Institutionen består av följande avdelningar, ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap, bokhistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier, modevetenskap, musikvetenskap och intermediala studier samt centrumbildningarna Centrum för Öresundsstudier och Ljudmiljöcentrum.

Forskning

Institutionen för kulturvetenskaper samlar en bred uppsättning discipliner under samma tak. Mångfalden av undersökningsfält, tematiker och inriktningar är rik och tvärdisciplinär. Denna mångfald är uppbyggd av respektive ämnes forskningstraditioner. Vid institutionen finns sex forskarutbildningar: biblioteks- och informationsvetenskap, bokhistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier samt musikvetenskap. Forskarutbildningarna har seminarieserier knutna till sig.

Mer om vår forskning

Flera forskare och forskningsprojekt på institutionen är också organiserade i forskningsnoder. Dessa noder är flervetenskapliga, består av flera aktiva forskare och driver också seminarieserierna.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren