Institutionen för reglerteknik

 • Besöksadress

  Naturvetarvägen 18, M-huset

  223 62 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vid institutionen bedrivs forskning inom områdena olinjära system, adaptiv och robust reglering, automatisk inställning av regulatorer och datorstödd konstruktion av reglersystem. Det finns också tillämpad forskning där vi löser specifika reglerproblem. Avsikten med detta är att få en balans mellan teoriutveckling och verklighetsanknytning. För närvarande behandlas reglering av kraftsystem, biotekniska processer och robotstyrning. De ideer om processidentifiering, adaptiv reglering och automatinställning som utvecklats vid institutionen har bildat skola.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren