Företagsekonomiska institutionen

 • Besöksadress

  Tycho Brahes väg 1

  223 63 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 7080

  220 07 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Företagsekonomins forskningsområde omfattar följande områden: Redovisning, finansiering, ekonomistyrning, ekonomisk analys, strategi, innovation, marknadsföring, organisation och ledarskap, organisationskultur, samt entreprenörskap.

Beskrivning

Företagsekonomiska institutionen är en av Sveriges ledande miljöer för utbildning och forskning kring det som rör företag och förvaltningars ekonomi. Här bedrivs en aktiv och avancerad forskning inom entreprenörskap, finans, forskningspolitik, marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning och strategi. Företagsekonomi kan både läsas som fristående kurs och tillsammans med andra ämnen inom olika program.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Företagsekonomi

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren