Institutionen för kemiteknik

 • Besöksadress

  Naturvetarvägen 14 (fd Getingevägen 60, ingång E)

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 124

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Vid institutionen för Kemiteknik bedrivs forskning med målsättning att analysera och utforma kemiska processer. Forskningen har ett brett tillämpningsområde rörande såväl kemitekniska, biotekniska som biogeokemiska processer. Pågående projekt behandlar bl.a. systemanalys, processoptimering, katalys, miljöteknik, bioteknisk framställning av biobränslen, separationsteknik, energiteknik och läkemedelsberedning.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren