Enhetsprofil

Forskning

Kemiska institutionen är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH). All forskning och utbildning vid institutionen sker på Kemicentrum, som är nordens största centrum för forskning och utbildning inom kemiområdet. All vår forskning har samma mål: forskning till förmån för ett hållbart samhälle. Vi bedriver forskning inom kemis alla områden, alltifrån grundforskning till tillämpad forskning. Vår forskning bedrivs av nationellt och internationellt ledande forskargrupper. Starka fokusområden är miljö, energi, förnybara resurser och hälsa. Vår forskning är samlad inom fyra centra; Centrum för molekylär proteinvetenskap, Centrum för analys och syntes, Centrum för tillämpade biovetenskaper och Enheten för fysikalisk- och teoretisk kemi.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren