Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Enhetsprofil

Beskrivning

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL). IKVL agerar i samarbete med Medicinska fakulteten och Skånes universitetssjukhus i Lund, för att ge optimala förutsättningar för klinisk, preklinisk translationell forskning, betydande utbildningsinsatser och utveckling. IKVLs organisation strävar efter en parallellitet med sjukvården för att optimera utvecklings- och samarbetsmöjligheterna. Verksamheten är främst indelad i avdelningar och institutionen bedriver utbildning inom exempelvis läkarprogrammet, har runt 500 aktiva doktorander med cirka 55 disputationer per år. Därmed är IKVL Lunds universitets största institution.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren