Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Enhetsprofil

Beskrivning

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av sex institutioner vid mediciniska fakulteten, Lunds universitet. Genom forskning och utbildning vill vi bidra till ett bättre liv och ökad hälsa i befolkningen. Forskningen är bred och omfattar många olika medicinska områden. En del forskargrupper bedriver patientnära klinisk forskning eller folkhälsovetenskaplig och epidemiologisk forskning. Andra arbetar med att lösa frågeställningar genom molekylärmedicinska tekniker. Delar av forskningen ingår också i Lunds universitets diabetescenter (LUDC) – ett av världens främsta inom diabetesforskning. Vi medverkar även i två utbildningsprogram som Lunds universitet bedriver i Malmö, mastersprogrammet i folkhälsovetenskap och läkarutbildningen. E-hälsa är institutionens strategiska utvecklingsområde. Det finns ett nära samarbete med Region Skåne som ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne. Somatisk, psykiatrisk och primärvård är alla viktiga delar i samarbetet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fria nyckelord

  • CRC
  • LUDC
  • Malmö

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren