Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

 • Besöksadress

  Jan Waldenströms gata 35

  Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av sex institutioner vid mediciniska fakulteten, Lunds universitet. Genom forskning och utbildning vill vi bidra till ett bättre liv och ökad hälsa i befolkningen. Forskningen är bred och omfattar många olika medicinska områden. En del forskargrupper bedriver patientnära klinisk forskning eller folkhälsovetenskaplig och epidemiologisk forskning. Andra arbetar med att lösa frågeställningar genom molekylärmedicinska tekniker. Delar av forskningen ingår också i Lunds universitets diabetescenter (LUDC) – ett av världens främsta inom diabetesforskning. Vi medverkar även i två utbildningsprogram som Lunds universitet bedriver i Malmö, mastersprogrammet i folkhälsovetenskap och läkarutbildningen. E-hälsa är institutionens strategiska utvecklingsområde. Det finns ett nära samarbete med Region Skåne som ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne. Somatisk, psykiatrisk och primärvård är alla viktiga delar i samarbetet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klinisk medicin

Nyckelord

 • CRC
 • LUDC
 • Malmö

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren