Institutionen för datavetenskap

Enhetsprofil

Forskning

Institutionens forskningsverksamhet är indelad i fyra avdelningar: Parallella System, Programvarusystem, Programvaruteknik samt Robotik och Semantiska System. Parallella System: Kombinatorisk optimering, realtidsgrafik, parallella algoritmer, global belysning, konstruktionsmetoder, constraint programmering, reconfigurable computing. Programvarusystem: Empiriska studier av programutveckling, kravhantering, programvarukvalitet, verifiering och validering. Programvaruteknik: Objektorienterad utveckling, programvara för pervasive system, programmeringsspråk och kompilatorteknik, konfigurationshantering av programvara. Robotik och Semantiska System: Artificiell intelligens, naturlig språkbehandling, programvara för robotik och automation, realtidsprogrammering.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren