Institutionen för designvetenskaper

 • Besöksadress

  Sölvegatan 26, Ingvar Kamprad designcentrum

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 118

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Institutionens verksamhet kännetecknas av ett tvärvetenskapligt synsätt och har en helhetssyn vid utveckling av tekniksystem, produkter, processer, miljöer, förpackningar, organisationer och innovationer - allt utifrån människors behov och möjligheter. Designbegreppet används i vid betydelse och inkluderar produkters utveckling, funktion och estetik. Produktens eller systemets hela livscykel studeras från första idé till användning och återvinning. En stor del av veksamheten bedrivs i nära samarbete med industri och offentlig sektor.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren