Ekonomisk-historiska institutionen

 • Besöksadress

  Scheelevägen 15B, Alfa 1

  223 63 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 7080

  220 07 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Vid institutionen finns tre dominerande forskningsinriktningar: Den strukturanalytiska gruppen studerar strukturella och konjunkturella förändringar i den svenska ekonomin på basis av serier över nationalräkenskaperna i ett långsiktigt perspektiv. Den befolkningsekonomiska gruppen forskar om samband mellan befolkning och ekonomi på en mängd områden; historisk demografi, utbildning, arbetsmarknad, sjukvård samt invandring. Den utvecklingsekonomiska gruppen studerar problem rörande den ekonomiska och sociala utvecklingen i tredje världen. Ytterligare forskningsområden vid institutionen rör teknisk utveckling, ekonomisk doktrinhistoria mm. Flera av forskningsresultaten har haft en stor påverkan på den ekonomisk-politiska debatten.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren