Ekonomisk-historiska institutionen

Enhetsprofil

Forskning

Ekonomisk-historiska institutionen har ett välgrundat rykte för sina omfattande forskningsprogram med tonvikt på långsiktiga processer, baserad på ekonomisk teori och med kvantitativa metoder som viktiga verktyg. Forskningsämnena är inriktade på frågor av hög relevans för samhället. Institutionens forskare genererar årligen en imponerande mängd internationell publicering och är mycket framgångsrika i att dra till sig extern forskningsfinansiering. Mer än 80 procent av institutionens totala budget går nu till forskning. Institutionen är ung och internationell, med cirka 30 länder representerade. Dess forskare deltar i omfattande internationella nätverk och är väl representerade vid internationella forskningskonferenser. Institutionen vinnlägger sig om kopplingen mellan sina starka forskningsområden och utveckling av dess undervisning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren