• Besöksadress

  Allhelgona kyrkogata 18 C

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 117

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Forskning

Forskningen vid Genusvetenskapliga institutionen har sin tyngdpunkt inom humaniora och samhällsvetenskap och rör sig för närvarande inom följande teman: vetande, kön och makt; kvinnor i offentligheten 1880-1940; det nordiska äktenskapet i europeisk belysning; etnicitet och genus; genus ICT (informations- och kommunikationsteknologi) och lärande; kroppen i den postmoderna medicinska diskursen; postkoloniala studier; berättelser och biografier.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren