Institutionen för hälsovetenskaper

Enhetsprofil

Beskrivning

Välkommen till Institutionen för hälsovetenskaper, en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Genom vår forskning ökar vi kunskapen och förståelsen om människors hälsa och livskvalitet. Hälsofrämjande och förebyggande insatser, behandlande åtgärder, vård och omsorg och rehabilitering är centrala forskningsområden. Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvård och kommuner för att omsätta forskningsresultaten till praktisk verksamhet. Vår verksamhet finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård nationellt och internationellt, primärvården samt den kommunala verksamheten. Institutionen bedriver forskarutbildning och våra lärare är delaktiga i utbildning av framtidens vård- och rehabiliteringspersonal på grund- och avancerad nivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren