Institutionen för hälsovetenskaper

 • Besöksadress

  HSC Margaretavägen 1 B

  22240 Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 157

  22100 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering är centrala forskningsområden. Vid institutionen utbildas framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården samt den kommunala verksamheten. I högermenyn kan du hitta våra ”underenheter”, det vill säga de forskargrupper som är verksamma vid institutionen. Under forskargruppernas sidor kan du hitta mer information om respektive hälsovetenskapligt forskningsområde.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Hälsovetenskaper

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren