Institutionen för informatik

Enhetsprofil

Forskning i ämnet omfattar teorier och metoder för utveckling, användning och utvärdering av datorstödda informationssystem inom förvaltning, näringsliv och organisationer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren