Institutionen för laboratoriemedicin

Enhetsprofil

Beskrivning

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Farmakologi och toxikologi
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Mikrobiologi inom det medicinska området
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Cancer och onkologi
 • Hematologi
 • Infektionsmedicin
 • Klinisk laboratoriemedicin

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren