Institutionen för laboratoriemedicin

 • Besöksadress

  Kansli ILM BMC, I:12

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Sölvegatan 19, 221 00 Lund

  221 85 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Farmakologi och toxikologi
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Mikrobiologi inom det medicinska området
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Cancer och onkologi
 • Hematologi
 • Infektionsmedicin
 • Klinisk laboratoriemedicin

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren