Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap

Enhetsprofil

Forskning

Vår forskning omfattar många olika områden som tillsammans utgör en holistisk ansats för att främja teknologiska framsteg och samtidigt ta hänsyn till miljön, människors hälsa och samhällets behov. Genom att fokusera på processer, produkter, människan och miljön strävar vi efter att skapa en positiv inverkan på flera nivåer. Vårt mål är en hållbar och innovativ forskning som möter dagens och framtidens utmaningar. FNs globala mål för Institutionen: 2 Ingen hunger, 3 God hälsa och välbefinnande, 6 Vatten och sanitet, 7 Hållbar energi, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna

Beskrivning

Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap bildades i januari 2024 efter en sammanslagning av Institutionen för kemiteknik och Institutionen för livsmedelsteknik. Välkommen till en institution som tar sig an ett brett spektrum av forskningsfrågor, ger utbildningar som är efterfrågade av arbetsmarknaden och samarbetar i en internationell miljö. Många av våra forskare och lärare arbetar i global framkant inom kemiteknik, livsmedelsteknik och formulering av läkemedel. Vi har en avancerad forskningsinfrastruktur och driver flera projekt tillsammans med industrin. En gemensam drivkraft är den nyfikenhet som leder till tekniska innovationer och vetenskapliga genombrott. Våra studenter är framtidens problemlösare – hos oss läggs grunden för en yrkeskarriär som leder till många valmöjligheter.

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren