Institutionen för service management och tjänstevetenskap

 • Besöksadress

  Universitetsplatsen 2

  Helsingborg

  Sverige

 • Postadress

  Box 882

  251 08 Helsingborg

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Institutionen för service management och tjänstevetenskap är en framgångsrik enhet för utbildning och forskning inom kundnära serviceorganisationer. Vi erbjuder managementutbildningar med spetskompetens inom detaljhandel, hållbarhet, hälsa, kreativa näringar, logistik, turism och hotell. Våra utbildningar är utvecklade i samarbete med ledande branschföretag och organisationer. Vi är en del av Lunds universitet på dynamiska Campus Helsingborg.

Forskning

Forskningen vid institutionen för service management och tjänstevetenskap tar sin utgångspunkt i aktuella samhällsproblem där tjänstesektorn är i fokus. Den problematiserar, ifrågasätter, bidrar med nya perspektiv och visar på hållbara vägar framåt för tjänstesamhället. Institutionens lärare, professorer och doktorander bidrar med forskningskompetens från fler än tio ämnesdiscipliner. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med organisationer, näringsliv och beslutsfattare. Genom en bred tvärvetenskaplig profil har forskningen unika möjligheter att medverka till en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Forskningen vid institutionen för service management och tjänstevetenskap är indelad i fyra teman: Hållbarhet, resurser & tjänster Management, organisering & arbete Turism, plats & mobilitet Konsumtion, marknadsföring & detaljhandel

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren