Enhetsprofil

Beskrivning

Institutionen för tjänstevetenskap är en framgångsrik enhet för utbildning och forskning inom kundnära serviceorganisationer. Vi erbjuder managementutbildningar med spetskompetens inom detaljhandel, hållbarhet, hälsa, kreativa näringar, logistik, turism och hotell. Våra utbildningar är utvecklade i samarbete med ledande branschföretag och organisationer. Vi är en del av Lunds universitet på dynamiska Campus Helsingborg.

Forskning

Forskningen vid institutionen för tjänstevetenskap tar sin utgångspunkt i aktuella samhällsproblem där tjänstesektorn är i fokus. Den problematiserar, ifrågasätter, bidrar med nya perspektiv och visar på hållbara vägar framåt för tjänstesamhället. Institutionens lärare, professorer och doktorander bidrar med forskningskompetens från fler än tio ämnesdiscipliner. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med organisationer, näringsliv och beslutsfattare. Genom en bred tvärvetenskaplig profil har forskningen unika möjligheter att medverka till en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Forskningen vid institutionen är indelad i fem teman: ”Hållbarhet, resurser & tjänster”, ”Management, organisering & arbete”, ”Turism, plats & mobilitet”, ”Konsumtion, marknadsföring & detaljhandel” och ”Kultur & kreativa näringar”.

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren