• Besöksadress

  Sandgatan 11, Hus G

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 114

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Sociologiska institutionen är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet och grundades 1947. Institutionen har i dag omkring 1100 studenter och ett 100-tal anställda. Vi finns på Sandgatan 11, Hus G och hyser tre ämnen under samma tak: sociologi, socialantropologi och pedagogik. Här bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom en rad olika fält vilket också speglas i vårt stora utbud av kurser såväl på campus i Lund som på distans via Internet. Forskningen vid institutionen kännetecknas av en stor spännvidd och är organiserad i olika forskarmiljöer. I forskarmiljöerna deltar forskare i ämnena sociologi, socialantropologi och pedagogik, lärare och doktorander kring ett forskningstema med brett innehåll.

Forskning

Forskningen vid sociologiska institutionen är omfattande och representerar en mångfald av problemområden, teoretiska perspektiv, och metodologiska överväganden. För närvarande bedrivs tex forskning kring arbetsliv. bebyggelse och boende, etnicitet, hälso- och sjukvård, konflikter, kultur, miljö, mänskliga rättigheter, politik, teori, tredje världen och utbildning.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren