Statistiska institutionen

Enhetsprofil

Forskning

Vid Statistiska Institutionen sker forskning inom olika områden med tillämpningar inom ekonomi och samhällsvetenskap, t ex metoder för urvalsundersökningar, analys av valresultat, grafteori, multivariat analys och tidsserieanalys samt demografi. En annan viktig del av institutionens forskning har biostatistisk inriktning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren