Enhetsprofil

Beskrivning

Välkommen till Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet! På institutionen bedrivs forskning och utbildning inom ämnet strategisk kommunikation och hos oss finns flest studenter, lärare och forskare i Sverige inom området strategisk kommunikation. Institutionen är också en av de största enheterna inom området i Europa.

Forskning

Vid institutionen bedrivs det forskning i strategisk kommunikation inom områden som förändringskommunikation, kriskommunikation, varumärke/profil, image, kommunkationskonsulters praktiker och medarbetarskap och ledarskap.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren