Institutionen för translationell medicin

 • BesöksadressVisa på karta

  J Waldenströms g 35, CRC, hus 92, plan 11

  20502 Malmö

  Sverige

 • PostadressVisa på karta

  J Waldenströms gata 35

  205 02 Malmö

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Institutionen för translationell medicin är en av sex institutioner vid mediciniska fakulteten, Lunds universitet. Verksamheten omfattar experimentell, epidemiologisk och patientnära forskning. Institutionen samverkar nära med hälso- och sjukvården. Vi lägger stor vikt vid att forskningen ska vara överförbar till patientvård och att det finns ett utbyte mellan akademi och sjukvård som underlättar för utveckling av diagnostik, behandling och nya mediciner. Artificiell intelligens (AI) är institutionens strategiska utvecklingsområde. Institutionen är belägen vid Skånes universitetssjukhus i centrala Malmö och har ett nära samarbete med sjukhuset och Region Skånes laboratorieverksamhet. Delar av verksamheten finns på Clinical Research Centre (CRC), en modern och prisbelönt byggnad och mötesplats för forskning, utbildning, hälso- och sjukvård. I närheten finns bland annat även Medeon, Malmös forskningspark för life science, och Malmö universitets fakultet för hälsa och samhälle.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren