Enhetsprofil

Beskrivning

Huden är vårt största organ och påverkas av ärftliga faktorer, virus, bakterier men även av miljön omkring oss; sol, väder, kemikalier, vatten etc. Denna påverkan kan också speglas i de sjukdomar vi ser i huden och närliggande slemhinnor. Huden har dessutom täta kopplingar med övriga organsystem, via cirkulationen, nerver och immunsystem. Detta komplexa samspel visar sig också i hur olika organsystem drabbas vid utbredda hudsjukdomar. Inom dermatologi och venereologi, IKVM, Malmö, bedrivs forskning inom flera områden t ex tumörer, blåssjukdomar och eksem.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
  • Handledning

    Lotta Gustafsson (Första/primär/huvudhandledare)

    2016 jan. 12016 juni 9

    Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter