• Besöksadress

  Medicon Village, Scheeletorget 1

  Lund

  Sverige

 • Postadress

  Box 117

  221 00 Lund

  Sverige

Enhetsprofil

Beskrivning

Lunds universitet bedriver aktiv fundraising för att öka filantropisk finansiering till universitetets verksamheter. Målgrupper är privata stiftelser, företag, organisationer och enskilda individer. Development Office är det centrala navet för att generera denna typ av donationer och gåvor. Vårt övergripande mål med verksamheten är att Lunds universitet och våra donatorer, på sitt eget unika vis, ska kunna bidra till att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Arbetet bedrivs i nära samarbete med universitetsledningen och fakulteterna.

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren