Enhetsprofil

Forskning

Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) är en av de vanligaste cancerformerna hos barn. Oftast insjuknar barnet med cancer i B cellerna (B-ALL), som är en del i vårt specifika immunförsvar. I jämförelse med barn drabbas få vuxna av ALL, och incidensen är således paradoxalt nog högst under barndomen. En obesvarad fråga inom cancer generellt är hur sjukdomen startar. ALL hos barn ger unika möjligheter att studera detta då man ofta vet vilken typ av mutation som kommer först. Detta första steg har i många fall hänt redan under fosterlivet. Det innebär att barnet kan födas med ett förstadium till leukemi. För att leukemi ska uppstå krävs dock flera mutationer. Vi vill förstå detta första steg i leukemiutvecklingen. Hur börjar sjukdomen? I vilken cell? Och hur förändras den cellen så att det utvecklas ett förstadium till leukemi? Genom ökad förståelse och kunskap om vad som händer i det initiala steget av sjukdomen hoppas vi att man i framtiden kan förbättra behandlingen för de barn som drabbas.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Akut lymfatisk leukemi
  • ALL
  • barnleukemi
  • B-cell
  • B-ALL

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren