• Telefon+46462220758

Enhetsprofil

Forskning

This project aims to develop incretin therapy as a glucose-reducing strategy in type 2 diabetes (T2D). Its particular focus is to understand the mechanisms of incretin therapy and to optimize its clinical positioning. This mission is achieved by an interdisciplinary approach with complementary studies in subjects with T2D, healthy volunteers and experimental animals.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren